01-2

Servisní pole

Průmysl integrovaných obvodů
Nový energetický průmysl
Potravinářský a farmaceutický průmysl
Strojírenský průmysl
Průmysl plochých displejů
Vědy o životě
Veřejný stavební průmysl
Internetové datové centrum (IDC)

02-3

Služba celého procesu

Konzultace a design
Inženýrský management
Nákup vybavení
Obchodní logistika
Konstrukce a instalace
Provoz a údržba